ZamierzeniaNajważniejszym celem niepołomickiego Obserwatorium jest pobudzenie młodzieży do zainteresowania się naukami przyrodniczymi (w szczególności astronomią) i nowymi technologiami (w tym techniką komputerową). Celem jest zapewnienie możliwości rozwoju młodzieży przez wzbogacenie oferty edukacyjnej. Poniżej informacje o planach MOA, których realizacja ma najwyższy priorytet.

  Pozyskanie nowych instrumentów astronomicznychOdpowiednie instrumenty do planowanych obserwacji

MOA użytkuje kilka instrumentów: teleskop Meniskas 180/1800 (montaż paralaktyczny), teleskop Meniskas 150/2250 (montaż paralatyczny, wł. Obserwatorium Astronomicznego UJ), luneta ekspedycyjna "Gienia" 200/3000 (montaż horyzontalny), teleskop Uniwersał 120/900 (montaż paralaktyczny bez napędu, wł. Krzysztofa Tory), luneta Zeiss (montaż horyzontalny, wł. ZG PTMA), luneta 80/800 (montaż horyzontalny, wł. ZG PTMA), montaż paralaktyczny Orion SkyViewPro (napęd elektryczny z lunetką biegunową i mikroruchami), teleobiektyw MTO 100/1000 (2 szt.) oraz kilka instrumentów przenośnych (lunety i lornetki). Do rejestracji obserwacji służy aparat cyfrowy Canon 300D (matryca 6 megapikseli) i kamera CCD ToUcam Pro 840k (wł. CFT PAN). Remontu wymaga, będący własnością Obserwatorium, podwójny astrograf Ernostar 150/300.

Brakuje instrumentów o dużej światłosile i prostej obsłudze. Lunety takie pozwalałyby na prowadzenie obserwacji obiektów mgławicowych i prezentacje obiektów dla większej publiczności.

  Przebudowa "Harvardu" na plenerową platformę obserwacyjną


Astronomiczna rewitalizacja pierwszego obserwatorium

Ze względu na duże zainteresowanie publiczności odwiedzajacej MOA, nastąpiła potrzeba zmiany organizacji ruchu goszczących w Obserwatorium grup. Obecnie każda grupa wprowadzana jest pod kopułę Obserwatorium, co jest niewygodne ze względu na wąskie wejście i małą powierzchnię pod kopułą.

Celem jest przebudowa pierwszego budynku Obserwatorium, tzw. Harvardu, w ten sposób, by na jego dachu stworzyć taras z głowicą pozwalającą na montowanie teleskopu do pokazów plam słonecznych i obserwacji prostych obiektów na niebie.Znajdujesz się na stronach Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach