niebo.jpg

Konkurs
XII wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki


Wojewódzkie Seminarium Astronomiczno – Astronautyczne

Finały XII konkursu na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Dnia 10 lutego 2012 roku o godz. 10:00 w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ulicy Podchorążych 2,  odbyło się XII Wojewódzkie Seminarium Astronomiczno – Astronautyczne oraz finały wojewódzkiego konkursu na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów małopolskich szkół ponadgimnazjalnych. W imieniu gospodarzy - Uniwersytetu Pedagogicznego zebranych przywitał prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner, dyrektor Instytutu Fizyki UP, cytując słowa Mikołaja Kopernika „ A cóż jest piękniejszego  nad niebo...” jako inspirację do prac konkursowych. Prof. Kreiner zaprosił zebranych na nadchodzące wkrótce  25-lecie Obserwatorium na Suhorze, a uczestników konkursu na studia uniwersyteckie przedmiotu astronomii. 

Seminarium konkursowe poprowadził przewodniczący jury  dr Adam Michalec. Wygłoszono  w sumie sześć 15-to minutowych referatów konkursowych o bardzo ciekawej tematyce, podkreślając zarazem wartość własnych obserwacji oraz mozolnych opracowań i  obliczeń. 

Po przerwie kawowej na obrady jury, ze słodkim poczęstunkiem ufundowanym przez stowarzyszenie Galaktyka, wręczono nagrody
i wyróżnienia uczestnikom konkursu oraz dyplomy uznania nauczycielom-opiekunom prac.

Gratulacje i nagrody laureatom wręczył w imieniu małopolskiego Kuratorium Oświaty Pan Wicekurator Grzegorz Baran, który w krótkim podsumowaniu wysoko ocenił głębokie zainteresowanie  uczestników seminarium przedmiotem badań astronomii i wysoki poziom prac.

Laureaci dwóch pierwszych nagród: Mateusz Windak oraz Karol Gut (wraz z trzecią laureatką Magdaleną Paruch – w charakterze obserwatora) pojadą w marcu do Grudziądza referować swoje prace na Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno–Astronautycznym im. prof. Roberta Głębockiego. Życzymy powodzenia i sukcesu naszej małopolskiej ekipie.

 
Nagrody konkursowe ufundowali: Małopolski Kurator  Oświaty w Krakowie, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice oraz współorganizatorzy seminarium: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach wraz ze stowarzyszeniem Galaktyka.
Dziękujemy  bardzo fundatorom licznych nagród.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu: uczniom i nauczycielom za przygotowanie ciekawych referatów oraz dziękujemy jury za pracę w konkursie.  Zapraszamy ponownie za rok.

Sprawozdanie sporządził:

Dr Zbigniew Głownia

 

  Dokumenty konkursowe:
 
 
 
   


Znajdujesz się na stronach Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach